Spolupráce

S lékařskými institucemi a lékaři

 • Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
 • Genetika s.r.o.
 • Městská nemocnice Privamed a.s.
 • Reprodukční centrum Natalart
 • Reprodukční centrum ISCARE pronatal
 • Institut reprodukční medicíny Plzeň
 • MUDr. Mareš Jiří

S dalšími institucemi

S nasmlouvanými pojišťovnami

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven a stavebnictví
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 - Průmyslová zdravotní pojišťovna